V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 6. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.stupeň ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 2. 2.C, 3.C, 5.B, 9.A ZŠ  Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 3. 9.B ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 5. 5.tr. motýliky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 6. 3. ročník ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 7. 1.B, 3.B, 4.B, 9.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 8. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 9. 4.B, 7.B, 9.A, 9.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 10. 1. trieda a 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 11. 3.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 12. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 13. 1.A, 2.A, 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 14. 1.tr. a 2. tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 15. 4.trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 16. 1.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. vrátane.
 17. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta Handlová do 8.2.2022 vrátane.
 18. IV. J SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 19. IV.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 20. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 21. 3 A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.  
 22. Sexta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 23. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 13.2.2022 vrátane.
 24. 2. trieda včielky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do  12.2.2022 vrátane.
 25. 4.trieda, 5. trieda, 7. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 26. 4. trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 27. MŠ Ráztočno z prevádzkových dôvodov uzatvorená do 9.2.2022 vrátane.
 28. Prima, II.E,II.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 29. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 30. 2. trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 31. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 32. 2.E, prima, 2.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 33. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 34. 2.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane
 35. 2.A ZŠ Bošany. Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 38. 5.A, 8.A a 8.B Špeciálna ZŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 39. 2.C, 3.D a 4B. MPS SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 40. 8.A a 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 41. 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 42. 6.roč., 7.roč., 8.roč. 9.roč. ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ s MŠ Diviacka Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 44. 3. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 45. 4.A, 5.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 46. MŠ Rudnianska Lehota z technických príčin uzatvorená do 12.2.2022 vrátane.
 47. 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 48. 1.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 49. 2.tr. MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.22022 vrátane.
 50. 6.A ZŠ P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 51. 2. trieda motýliky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 52. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 53. III.PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 54. 1.C, 2.K a 3.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 55. 4.B. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 56. 6.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 57. 2.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 58. Základná škola Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 59. 7.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. 2022 vrátane.
 61. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 62. 7.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 63. 3.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 64. 1.J SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 65. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 66. III.E Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 67. 1.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 68. Septima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 69. I. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 70. 1.C Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 71. 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 72. IV.C Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 73. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 74. 3.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 75. 2.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 76. 1.C, 1.B, 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 77. 5.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 78. 6.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 79. 1. tr. a 3. tr. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 80. Trieda zelená MŠ Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 81. 4.B a 5.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 82. 3.B., 6.C., 7.A ZŠ R. Kaufmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 83. 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 84. 2.B a 6.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.22022 vrátane.
 85. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 86. 6. trieda pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 87. MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 88. 9.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 89. 3.A a 4.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 90. 1.A a 1.B ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 91. 9.A a 9.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 92. 9.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 93. 3.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 94. 3.A (OA) SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 95. Trieda najmladších detí DJ Tesori di Montessori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 96. 3.J, 3.B, 2.C., 2.O SOŠ J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 97. IV. KR SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 98. 6. trieda ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 99. I.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 100. Trieda 4-5 ročné deti mačiatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 101. 2.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 102. II.B Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 103. 1., 2. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 104. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 105. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 106. 6.A a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 107. 2. trieda  MŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 108. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 109. 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 110. 5.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 111. I.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 112. 1.odd. ŠKD ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 113. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 114. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 115. 5.C ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 116. 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 117. ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 118. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 119. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 120. Trieda predškolákov MŠ Cigeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 121. 2.tr. MŠ Ul. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 122. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 124. 5. ročník ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 125. II.PSA SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 126. Trieda predškolákov MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 127. 2.A SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 128. 3.J a 1. E 5ž. SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 129. 3.A ZŠ Chrenovec  – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 130. 9.A, 9.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.  
 131. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.  
 132. 8.ročník ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.  
 133. 2.B, 5.C., ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 134. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 135. 1. a 2. tr. MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 136. 1.C Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 137. 1.2.3. Z Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 138. V.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 139. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 140. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 141. Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 142. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 143. Kvarta Gymnázia V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 144. MŠ Šútovce.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 145. 6.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 146. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 147. 2.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 148. 7.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 149. 1.A cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 150. 1.B cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 151. 1.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 152. 7.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 153. 4 žiaci z 3.odd. ŠKD ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 154. Tercia a I.D Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 155. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 156. 1. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 157. Spojená škola Nitrianske Pravno – ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné od 14.2.2022 do 18.2.2022 vrátane.
 158. 3.tr., 6.tr., 9.tr. ZŠ valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 159. Triedy púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 160. 4.A, 4.B, 6.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 161. 5.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 162. 6.tr. medvieďatá MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 163. 5.A, 6.A, 7.A, 8.A ZŠ Športovcov Partizánske ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 164. 3.B Spojená súkr. Škola e – škola Bálinta Prievidza.
  Karnténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 165. 8.A a 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 166. 3.A., 5.A, 7.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 167. 9.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 168. 4.A ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 169. 7.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 170. 2.tr. a 4.tr. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 171. 4.A, 2.A (polovica tr.) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 172. 3.C odbor elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 173. 9.A, 9.B, ŠKD (1.A.,4.C,3.C,4.B, 4.D) ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 174. 3.B a 9.B. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 175. 9. ročník ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 176. 3.roč. a 4.roč. ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 177. Včielky a lienky MŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 178. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 179. 5.A ZŠ Nováky. Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 180. 2.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 181. 2.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 182. 3.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 183. 9.A ZŠ Ul. Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.202 vrátane.
 184. 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 185. 3.tr. MŠ Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 186. 5.A ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.

 Posledná úprava: 11.02.2022/12:34