Karanténne opatrenia – škola

V 5. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1. trieda MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 2. 2. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 3. 5.B, 5.C, 9.A, 9.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 4. 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 5. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.20221 vrátane.
 7. 1.B a 4. A SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 8. 8.A ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 9. 3. trieda  a 8 trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 10. 1. a 3 trieda MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 11. 4.A a 4.B. ZŠ Ul.  Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 12. 4.B, 6.A, 7.B ZŠ Kanianka.
  Karaténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 13. ZŠ Cigeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 14. 5.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 15. 2.C, 4.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 16. 1.B, ,2.A, 4.B, 5.C, 9.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.22022 vrátane.
 17. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 18. 1.B, 7.A ZŠ Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 19. 1.B a 8.trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 20. Žltá a zelená trieda MŠ Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 21. 2.C MŠ Ul. V.Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 22. 1.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 23. 2., 4., 6.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 24. Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 4.2.2022 vrátane.
 25. 3.A a 4.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 26. Materská škola Malá Čausa.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 27. 1.A a 4.A Obchodná akadémia SOŠ Handlová, 3.C a 4.C elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 28. 5. trieda a špeciálna trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 29. trieda Sovičky MŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 30. 6.trieda ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 31. 3.B a 7.B trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 32. 2.A, 4.A, 6.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 33. 9.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 34.  2.A, 6.A, 6.B, 7.A CZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 35. 3.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 36. MŠ Kocurany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 37. 3.B Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 38. 2C, 6.A, 7.A, 9.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 39. 1.A, 1.C, I.K, 2.K, 3.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 40. 2. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 41. 4.B ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 42. 4.A a 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 43. ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 44. 2.trieda Včielky a 3. trieda Kuriatka MŠ Nábrežie sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 45. 2.trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 46. 1.trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 47. 7. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 48. 3.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 49. 1.A a 1.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 50. 9.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 51. 3.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 52. 5.A a 5.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 53. 2.J, 1.F a 3.F (odbor mechanik strojov a zariadení) SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 54. 5.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 55. 4.C, 4.D (hokejový tréning), 5.C a 7.D ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 56. 5.A a 5.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 57. 1.B SOŠ Kalinčiaka.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 58. VII.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 59. 6.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 60. 8.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 61. 4.A a 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 62. trieda Kuriatka Súkromná MŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 63. 1.A a 8.A  Súkromná ZŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 64. 4.trieda Hviezdičky MŠ Nábrežie sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 65. 3.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 66. 4.A ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 67. III.B SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 68. 2.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 69. 5.tr. ZŠ Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 70. 6.B a 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 71. 9.A. ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.22022 vrátane.
 72. Variant B/2 špeciálna ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 73. 3.K, 4.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 74. 2.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 75. 1.tr.slniečka, 5.tr. kačiatka, 6.tr. pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 76. 3.A a 3 odd. ŠKD ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 77. MŠ Seč. Karanténne opatrenia platné do odvolania.
 78. 4.C a 1.B OA SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.  
 79.  2.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 80. 8.A ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 81. 1.tr. a 2. tr. MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 82. 1.A a 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 83. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 84. 9. A ZŠ Ul. S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 85. 5.C ZŠ Nováky. Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 86. 5.A ZŠ Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 87. 5.A. ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 88. 1.trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 89. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 90. 3.A  Súkromná ZŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 91. II. trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 92. II. trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 93. 3.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 94. 7.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 95. 3.B a 6.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia do 7.2.2022 vrátane.
 96. 1. trieda ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 97. 1.A, 1.B, 1.C, 7.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 98. 3.A, 3.B, 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 99. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 100. 3.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 101. 8.B ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 102. Trieda B1 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022   vrátane.
 103. 1.A a 3.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 104. 1.A, 1.C, 2.A, 4.A – 2 žiačky ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 105. 1. trieda MŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 106. 7.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 107. 9.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 108. 8.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 109. MŠ Rudnianska Lehota.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 110. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 111. 2.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 112. Veľká trieda MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 113. 6.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 114. 7.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 115. 5.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 116. 2. trieda MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 117. 2.B, 3.B, 5.ročník, 6.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 118. 2.C, ŠKD 4.odd. (4 žiaci) ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 119. 6.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 120. 2.A R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 121. 1.trieda MŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 122. 3.trieda MŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 123. 3.trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 124. 3. trieda elokované pracovisko MŠ Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 125. 3. trieda elokované pracovisko MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 126. 1.A a časť žiakov ŠKD 2.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 127. IV.B – GDM SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 128. 4.trieda a 3 deti z 2.triedy MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 129. 1.B trieda ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 130. I.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.

posledná úprava: 07.02.2022/11:16