V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 4. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. I.C, II.B, III.C, III.D, IV.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.01.2022 vrátane.
 2. Sekunda, tercia, oktáva B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.01.2022 vrátane.
 3. 1.B a 2.E  SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné  do 30.1.2022 vrátane.
 4. 7.roč. a 9.roč. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 5. 2.B, žiaci z ŠKD 3.A, žiaci ŠKD 3.B a žiaci ŠKD 4.C ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 6. 1.C a 1.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 7. 3.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 8. 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.1.2022 vrátane.
 9. ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 10. 2. trieda sovičková MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 11. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 12. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 13. MŠ Seč.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 14. 3.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 15. MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 16. 2. trieda MŠ A. Mišúta.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 17. 1. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 18. 4. trieda MŠ Makarenkova Partizánske. K
  aranténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 19. 6.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 20. 5.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 21. 9.A a 9.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 22. 1. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 23. 4.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 24. 1.K T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 25. 1.B, 2.E SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 26. 2.K 3.F T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 27. 2.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia do 29.1.2022 vrátane.
 28. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 29. MŠ Poluvsie.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 30. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 9.A Piaristická škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 1. 5.B, 8.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 2. 5.B ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 3. 3.A, 4.A, 5.A, CZŠ s MŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 4. III.F, III.K, IV.L, I.O SOŠ J.Kalinčiaka 1 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 5. 5.C, 7.C, 8.C, 9.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 6. 5.B, 8.B, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 7. I.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 8. I.PSB Stredná zdrav.škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 9. IV.F Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 10. 1.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 11. 1.A a 3.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 12. MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 13. 5.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 14. 8.A a 9.C Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 16. 2.A a 5.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.  
 17. 1.D Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 18. I.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 19. 4.A ZŠ Ul. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 20. 2. E a 3.A SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 21. MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 23. 5. A Obchodná akadémia – SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 24. 6.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 25. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 26. 2.B ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 27. Kvinta gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.  
 28. 6.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 29. 3.roč a 4.roč. ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 30. 1.B a 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 2.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 32. 2. trieda MŠ Ul. Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 33. II.D a III.E Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 34. 4.A a 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 35. 7.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 36. 3.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 37. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia do 31.1.2022 vrátane.
 38. 7.A a 9.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia do 31.1.2022 vrátane.
 39. 1.A ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 40. 5.B a 5.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 41. 4. roč. a 3.roč. ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 42. 6.C a 8.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 43. 5.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 44. 9. trieda ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia do 29.1.2022 vrátane.
 45. 4.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 4.B Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. 3.A SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 48. 1. a 3. ročník ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 2.A, 4.A, 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 6.B Špeciálna ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 8.B Špeciálna ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 52. trieda Motýliky MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 53. 3.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 54. 9..A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 55. 5.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 56. 3.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 57. 1.E Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 58. 3. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 59. 3.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 60. 3. trieda MŠ Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 61. trieda žabkova MŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 62. 9.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 63. Sexta Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 64. 7.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 65. 7.A a 5.A ZŠ piaristická Prievidza, 1.F piaristická SOŠ, kvinta piaristické gymnázium.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 66. MŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 67. MŠ a jasle Perinkovo Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 68. 1.B. a 3.A Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 69. 9.B ZŠ R.Kaufamana.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 70. 4.A SOŠ J. A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 71. MŠ Tužina.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 72. 5.C ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 73. 9.C ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 74. II.F, III.J SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 75. I.J, III.A SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 76. 1.A a 1.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 77. Pavilón A 2 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 78. 5.B, 7.A, 7.B, 9.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 79. 8.A, 8.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 80. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 81. 9.B ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 82. 8.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 83. 8.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 84. 7. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 85. I.B, II.R, II.KH, IV.KR SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 86. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 87. CSS DOMINO Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do odvolania.
 88. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 89. 7.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 90. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 91. 4.B, 6.B, 8.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 92. IV.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 93. 4.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 94. 1.trieda Lienky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 95. MŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 96. II.B (MPS) a III.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 97. trieda 5.-6. ročné deti MŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 98. 2.A, 4.A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 99. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 100. 7.A, 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 101. 3.C ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 102. 2., 4., 5. trieda ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 103. 1.trieda (najmenší) MŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 104. 6.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 105. ZŠ Čavoj.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 106. 2.B ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 107. 2.trieda MŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 108. 1.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 109. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 110. 4.A, 8.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 111. 4.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 112. Súkromné detské jasle a MŠ Bodka Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 113. 3.trieda zajačiky MŠ Makarenkova.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.

Posledná úprava: 28.01.2022/14:40