Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.B trieda MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.01.2022 vrátane.
 2. 4.A trieda ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 3. 1.A, 2.B, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 5. 4.B trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 6. 4.C elektrotechnika SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 7. I.trieda MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 8. 4. trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 9. 7. C. trieda Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 10. 1. roč. a 2.roč.ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 11. 3. trieda (lienka), MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 12. 3.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 13. 4. trieda Lienky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 14. 2.B mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 16. 2.C a 2.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 17. 7.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 18. 9.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 19. 8.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 20. 8.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 21. 5.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. 2.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.1.2022 vrátane.
 23. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 24. 2.C a 3.A SOŠ obchodu a služieb, J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 25. 4. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 26. 7.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 27. 4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 28. 2.K odbor murár a I.II. L stavebná výroba SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 29. 4.A trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 30. Materská škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 1.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 32. Trieda hruštičky MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022
 33. Trieda hrozienka MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 34. 1.J mechanik opravár – študenti odborného výcviku SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 35. 1.F trieda SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 36. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 38. 6. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 39. V.D. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 40. 1.A . Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 41. 5.B ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 42. 2.tr. a 5.tr. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 43. 9.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 44. 8.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 45. 1. a 2. trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 6.A, 7.A, 8.A trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. MŠ Kľačno. Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 48. 4.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 3.A a 3.B Cirkevná ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 2.B  a 5.A trieda ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 3.B trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 52. 1.A trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 53. MŠ Pažiť.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 54. MŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 55. 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 24.01.2022/06:08