Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Bojnice v zariadení ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 26.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 2. 1. B. trieda ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 3. 3.A trieda ZŠsMŠ Nedožery-Brezany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 4. 1. A trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 5. Materská škola Malinová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 6. Materská škola pri ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 23.2.2021 do 9.3.2021 vrátane.
 7. 2. B trieda ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 8. Trieda žltá, Materská škola Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 26.02.2021 do 11.03.2021 vrátane.
 9. Trieda pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 10. II. A trieda ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 11.  Materská škola Veľká Čausa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 12. 2. B trieda Cirkevnej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 13. 5. A trieda Špeciálnej ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 14. 2.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 15. 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 16. 5. B trieda Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 17. Internát Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 18. 1. trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.0221 do 12.3.2021 vrátane.
 19. IV. BC SOŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 20. 4.A trieda Cirkevná ZŠ s MŠ  Jána Krstiteľa Partizánske výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia z dôvodu od  2.3.2021 15.3.2021 vrátane.
 21. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 22. Materská škola Jalovec z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 23. 4.B ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 24. Spojená škola internátna Prievidza  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 25. 4. A a  1. C ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 26. IV.B ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 27. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová – elokované pracovisko z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od  3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 5.3.2021/10:32