Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 20.02.2021 do 05.03.2021 vrátane.
 2. 1.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.
 3. Centrum pre deti a rodiny Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.2.2021 do 07.03.2021 vrátane.
 4. 3.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 24.02.2021 do 09.03.2021 vrátane.
 5. 4.A.,4.E.,4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 6. Trieda detí vytvorená pre rodičov kritickej infraštruktúry MŠ Ul. Banícka, Lehota pod
  Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.2.2021 do 5.3.2021 vrátane.
 7. Skupina žiakov odboru autoopravár – mechanik SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 25.2.2021/09:26