Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 3.,4., 5. a 6. trieda MŠ Ul. J. Matušku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia platné od 16.02.2021 do 1.3.2021 vrátane.
  2. 1. a 2. trieda Materská škola pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia platné od 16.02. do 01.03.2021 vrátane.