Karanténne opatrenia – škola

V 6. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. II. trieda Materskej školy Ul. SNP 27 Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 06.02.2021 do 15.02.2021 vrátane.
  2. Materská škola Ul. Školská 748/1 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 06.02.2021 do 15.02.2021 vrátane.
  3. I. odd. ambulantná forma starostlivosti Centrum sociálnych služieb DOMINO Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 05.02.2021 do 14.02.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.02.2021/11:31