V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 2.A ZŠ Bošany.
    Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
  2. 3.B ZŠ Bošany.
    Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.