Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. pavilón B – 1. trieda a 2. trieda MŠ Mišúta, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 2. 2.A a 2.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 3. 1.trieda a deti z ŠKD 3. triedy ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 4. 3.trieda Mačička MŠ Malá Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 5. trieda Lienky MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 6. 3.trieda ZŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 7. prípravný ročník, 3.A a 5.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 8. MŠ Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 9. 2.trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 10. 4.C ZŠ Rastislavova, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.12.2021 vrátane.
 11. 4.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 12. 1.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 13. 4.A a 4.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.12.2021 vrátane.
 14. 1.C ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 15. Veľká trieda MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 16. 3.ročník a 4.ročník ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 17. 3.A a 3.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
 18. Trieda Včielky MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 19. 1.C MŠ Ul. V. Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 20. 3.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
 21. 4.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 22. Trieda Lienky MŠ Bošany. Karanténne
  opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 23. 4.trieda MŠ A.Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 24. 1.A, 1.B, 1.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 25. Triedy Včielky, Kačiatka a Sovičky MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 26. 4.A ZŠ s MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 27. 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 20.12.2021/10:13