Karanténne opatrenia – škola

V 5. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 2.trieda MŠ Ul. A. Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 30.01.2021 do 8.2.2021 vrátane.
  2. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ  Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 04.02.2021 do 13.02.2021 vrátane.

Posledná úprava 03.02.2021/13:13