Karanténne opatrenia – škola

V 48. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.B a 1.C MŠ Ul. Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 2. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 3. 2.A, 1.odd. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 4. 1.D, 4.A, 4.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 5. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 6. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 08.12.2021 vrátane.
 7. MŠ Ul. A. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 8. 5.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 9. Kvinta, IV.A, I.C, III.B, oktáva A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 10. 1.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 11. 2. trieda MŠ Oslany .
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 12. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 13. 2.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 14. MÚDRE SOVIČKY Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 15. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 16. 7.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 17. 9.A, 9.B, 6.B, 4.B a 8.B ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 18. 7.B Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 19. 1.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 20. 1.A a 8.A ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 21. Piaristická základná škola a Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 22. 1.A a 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 23. 7.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 24. 2.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 25. 2.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 26. 2.A a 4.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 27. 5.B a 9.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 28. trieda Včielky MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 29. 6.B Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 30. 6.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 31. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 32. 9. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 33. Detské jasle Slniečkovo, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 34. I.E, IV.F Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 35. 1.A Špeciálna MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 36. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 37. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 38. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 39. 2.A, 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 40. ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 41. 2.A SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.12.2021 vrátane.
 42. 6.C a 8.A Spojená škola internátna, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 43. 9.B Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 44. 9.A ZŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 9.12.2021 vrátane.
 45. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 46. 1.odd ŠKD ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 47. 6.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 48. 7.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 9.12.2021 vrátane.
 49. 1.B Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 50. 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 9.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 51. 1.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 52. 7.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 53. 3.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 54. 5. trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 55. 5. a 6. trieda ZŠ Valaská Bela.
  Karanténne opatrenia platné do 9.12.2021 vrátane.
 56. 2.D SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 57. 3.D SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 58. III.J, I.F (skupina na OV) SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 59. Trieda H1 Včielky MŠ M. Mišíka, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.12.2021 vrátane.
 60. 1. ročník a 2. ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.12.2021 vrátane.
 61. 1.A a 3.A MŠ D. Krmana, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.12.2021 vrátane.
 62. 3.A ZŠ P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.12.2021 vrátane.
 63. 2.A Špeciálna ZŠ Úzka ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 64. 5.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 65. 3.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 66. 4.A a 3.B ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 67. 4.A a 6.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 6.12.2021/11:17