Karanténne opatrenia – škola

V 47. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9.tr. ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 2. 1.PSA a 1.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 3. 2.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 4. 3.B a 1.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 5. 9.A Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 7. 4.tr.MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 8. Materská škola Livinské Opatovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 9. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 10. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 11. 3.A Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 12. 4.A, 6.A, 9.A Súkromná spojená škola Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 13. 4.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 14. I.CP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 15. II.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 16. 5.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 17. 5. roč. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 18. 3.trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 19. 5.C Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 20. 9.B ZŠ P.J.Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 21. 2.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 22. MŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 23. ZŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 24. 4.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 25. 3.G a sekunda Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 26. ZŠ Nitrica II. stupeň.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 27. 7.D a 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 28. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 29. 5.B, 9.B, dievčatá z 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 30. III.A Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 31. III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 32. MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 34. 6.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 35. 5.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 36. Veľké Sovičky, Súkromná MŠ Perinkovo, Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 37. 2.B ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.12.2021 vrátane.
 38. 3.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 39. 1. tr ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 40. II.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 41. 3.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 42. 8.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 43. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 44. 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 45. MŠ Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 46. 4.B a 1.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 47. 3.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 48. 5.trieda MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 49. 7.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 50. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 51. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 52. 2.trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 53. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 54. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 55. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 56. 5.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 57. 6. a 9.trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 58. MŠ Nedanovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 59. 6.trieda MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 60. 7.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 61. 5.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 62. 8.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 63. 2 tr. a 4 tr. MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 64. 1.A, 1.B, 2.D a 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 65. 3.trieda a 4 trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 66. 3.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 67. 1.odd. ŠKD ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 68. II.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 69. 6.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 70. 9.A, 6.A ZŠ P. Šafárika, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 71. MŠ Kľačno.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 72. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 73. Prima, Tercia, Kvinta, Oktáva, 4.G Piaristické gymnázium F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 74. 6.A, 2.B, 2.A, 4.A, 8.A Piaristická ZŠ F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 75. 4.B Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 76. 7.trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 77. 1.stupeň ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 78. 1.A -strojárstvo, logistika SOŠ J. A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 79. 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 80. 1.A a 1.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 30.11.2021/13:05