V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 46. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A, 5.B, 6.A a 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 2. Trieda predškolákov MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 3. 2.B a 3.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 5. I.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 7. Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 9. 5.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 10. II.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 11. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 12. 2.A a 5.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 13. 7.A Základná škola, Športovcov, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 14. 2.B a 3.B Základná škola, R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 15. 7.A Základná škola s MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 16. Materská škola Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 17. 1. trieda ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 18. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 19. 2. trieda ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 20. ZŠ Nedožery Brezany – žiaci športového krúžku z 1.-3. ročníka ZŠ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 21. I.C SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 22. 8.A a 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 23. 2.D a 3.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 24. 1.B Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 25. 4.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 26. 2. stupeň ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 7.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 28. 6.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 29. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 30. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 31. IV.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 32. 1.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 34. ŠKD ranná 3.-4.roč. ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 35. Materská škola Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 36. III.J elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 37. 1.C SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 38. MŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 39. 2.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 40. 4. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 41. III.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 42. 5.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 44. 9.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 45. 6.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 46. 5.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 47. 4.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 48. 7.A ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 49. 2.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 50. 2.C, 6.B, 7.A a 7.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 51. 5.trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 52. 5.C Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 53. 2.A, 4.A a 4.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 54. 5.trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 55. 7.A ZŠ Malinovského, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 56. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 57. ŠKD (žiaci z 1.,3.,4.,5.,ročníka) ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 58. ZŠ Školská ulica Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 59. ZŠ s MŠ Čavoj.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 60. ZŠ Cígeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 61. 3.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 62. 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 63. 2. trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 64. 2.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 65. 2.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 66. 4.C + hokejový tréning ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 67. 5., 6. a 8. trieda ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 68. 5. trieda, ŠKD 3. a 4. trieda, futbalový krúžok ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 69. 1. trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 70. 6. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 71. 4.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 72. 1. trieda MŠ ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 73. 1.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 74. 3.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 75. 1.K SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 76. 2.J SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.11.2021 vrátane.
 77. 8.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 78. 1.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 79. 8.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 80. 3.A Obchodná akadémia SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 81. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 82. 1.C ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 83. 9.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 84. 1.G a sexta Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 85. III.D Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 86. Septima (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 87. IV.C, II.A, III.E, tercia (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 88. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 89. 6.B a časť 6.A ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 90. 1.B, 3.B, 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.11.2021/08:40