V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 45. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 5.A a 5.B trieda ZŠ Školská, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 2. 6. a 7. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 3. 8. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 4. 1. a 3. trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 5. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 6. Materská škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 7. 7.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 9. III. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 10. 6.A a 7.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 11. 7.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 12. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 13. 2.A, 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 15. Základná škola Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.11.2021 vrátane.
 16. I.C, II.C, III.C, IV.C – odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, IV.C – odbor  technik obuvníckej výroby, II.A – odbor  strojárstvo, SOŠ A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 17. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 19. 9.C Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 20. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 21. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 22.  I.K SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. II.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 24. II.B SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 25. 4.A a 3.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 26. 6.C ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 5.B (chlapci) ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 28. 1.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 29. 8.A, 8.B a 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 30. 1.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 31. 6.A ZŠ Morovnianska cesta, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 32. 7.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 33. 5.A ZŠ Rastislavova ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 34. 6.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 35. 5.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 36. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 37. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 38. 5.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 39. Sekunda (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 40. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 41. III. Trieda MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 42. 1.C ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 43. Sexta Piaristické gymnázium Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 44. 7.A a 7.B ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 45. 2.B, 3.B, 4.A Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 46. 9.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 47. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 48. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 49. 7.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 50. 9.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 51. 3.B a 3.A Spojená škola ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 52. 3.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 53. 8.tr. a 9.tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 54. 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.B a 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 55. 3.trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 56. 4.tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 57. 9.A ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 58. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 59. IV.J SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 60. I.J SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 61. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 62. III.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 63. Sexta (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 64. III.A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 65. 3.A a 7. trieda ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 66. 2. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 67. 8.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 68. 6.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 69. 1.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 70. II. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 71. 2.A a 3.A ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 72. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 73. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 74. I.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 75. 5.A, 5.B, 9.A, 9.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 76. 4. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 77. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 78. 5.C, 6.A, 6.C, 7.B, 8.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 79. I. trieda MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 80. Oktáva B (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 81. 2.B a 3.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 82. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 83. 9.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 84. 3.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 85. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 18.11.2021/13:30