Karanténne opatrenia – škola

V 44. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021.
 2. 6.A ZŠ s MŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 3. 3.A a ŠKD ZŠ s MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ s MŠ Dobšínského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 5. 1.trieda MŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 8.11.2021 vrátane.
 6. 8.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 7. 3.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 8. 1.B a 3.B ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 9. 6.A Ul. P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 10. 4.C odbor IST SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 11. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.20021 vrátane.
 12. 1.J MOSZ učebný odbor SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 13. 4. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 14. 9.trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 15. 7.A trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 16. 6.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 17. 7.A Špeciálna základná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 8.A, 8.B trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 19. 3.C trieda (Informačné a sieťové technológie) SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 20. 7.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 21.  9.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 22. 5.A, 6.A (3 žiaci) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane
 24. 3.B SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 25. 4.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 26. 4.A a 6.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 05.11.2021/12:00