V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 43. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021.
 2. 5.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 3. 6.B a 9.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 4. 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 5. 9. A ZŠ ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 7. 6. A ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 8. 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 9. I. stupeň, 5.C, 8. B, 8. C, 9. B ZŠ S Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 10. 4. C Elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 6.A R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 12. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 13. 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenie do 30.10.2021 vrátane.
 15. 1.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 16. 3.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021.
 17. 5.A a 8.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 18. Sekunda piaristiské gymnázium Piaristickej spojenej školy Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.201 vrátane.
 19. trieda MŠ ul. Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 20. B a 8.B trieda ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.11.2021 vrátane.
 21. Materská škola Lazany (dve triedy).
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 22. 2.A trieda a ŠKD ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.11.2021 vrátane.
 23. 5.A trieda ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 24. 6.A trieda ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 25. 3.A trieda ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 26. 2.G trieda Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 27. V.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 28. III.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.11.2021 vrátane.
 29. 6. trieda a 3. trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 30. Trieda predškoláci MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 31. 5.B, 8.B, 9.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 32. 1.A, 1.B, 2.A, 5.B, 8.A trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 29.10.2021/13:09