V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné 11.10.2021 vrátane.
 2. 6.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 3. 6. A trieda ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 4. 6.A trieda Základná škola Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10.2021 vrátane.
 5. 1.A  Základná škola Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 6. 1. G a 2. G Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 7. 2.D Stredná odborná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 8. I.trieda a II.trieda Základná škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10. 2021 vrátane.
 9. III. K – HA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 10. III.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 11. III. B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.10.2021 vrátane.
 12. I.C a II. C SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 13. 1. O – nadstavbové štúdium SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 14. 7.A a 7.C základná škola ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.10.2021 vrátane.
 15. VI. tr., VII. tr., VIII. tr. Základná škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 16. V.B trieda Základná škola Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 16.10.2021 vrátane.
 17. 5. B Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 15.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.10.2021/10:08