V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 4. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. Trieda 3 – 6 ročných detí MŠ Malá Okružná, Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 22.01.2021 do 31.01.2021 vrátane.
  2. MŠ Ul. Svätoplukova Nováky z dôvodu výskytu COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 26.01.2021 do 04.02.2021 vrátane.
  3. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 27.1.2021 do 5.2.2021 vrátane.

Posledná úprava: 26.01.2021/10:44