V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

  1. 6.B trieda Špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 3.10.2021 vrátane.
  2. 2.PSB trieda Strednej zdravotníckej školy Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  3. 3.A a 3.B trieda Spojenej školy, Základnej školy s MŠ Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  4. 1.trieda Materskej školy Dolné Vestenice.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  5. 2.H a Septima triedy Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi.
   Karanténne opatrenia platné do 04.10.2021 vrátane.
  6. 4. A trieda ZŠ Liešťany pri ZŠ s MŠ Liešťany.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  7. IV. C trieda Gymnázia  V.B. Nedožerského Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  8. 5. A trieda ZŠ s MŠ Chynorany.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10. 2021 vrátane.
  9. 3. trieda (jahôdková) MŠ Nitrianske Rudno.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  10. 5. A trieda, 4. A II. skupina, 3. A II. skupina ZŠ Dolné Vestenice.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  11. 1.A a 1.B triedy Spojenej školy Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  12. 1.F trieda, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  13. 7.B trieda, Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  14. 2.B a 2.C triedy, Spojená škola Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 10.10.2021 vrátane.
  15. 6.A trieda Základná škola R. Jašíka Partizánske.
   Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
  16. 8.A trieda ZŠ Diviaky nad Nitricou
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 4.10.2021/8:01