Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5, 071 01 Prievidza  z dôvodu výskytu COVID – 19.
    Karanténne opatrenia od 20.01.2021 do 30.01.2021 vrátane.