V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 17. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.B trieda ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 2. 8.B trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 3. 9.C ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ Ul. Školská Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 5. 9. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 10.05.2021 vrátane.
 6. 4. trieda MŠ Ul. Gorkého Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 7. 7. B trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne patrenia platné do 10.5.2021 vrátane.
 8. 8. trieda ZŠsMŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 30.4.2021/10:45