Karanténne opatrenia – škola

V 16. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia CO0VID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.4.2021 vrátane.
 2. 1.trieda elokované pracovisko Dimitrovova 374/24 MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 29.4.2021 vrátane.
 3. 3.B trieda a ŠKD – 3. ročník ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda  MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 5. 1. stupeň (trieda 1.A, 1.B, 2., 3., 4.) ZŠ Horná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID–19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.
 6. 9. B trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 7. 3. trieda MŠ Ul. M. Gorkého Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID –19.
  Karanténne opatrenia platné do 6.5.2021 vrátane.
 8. 1. trieda MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 5.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 23.4.2021/11:37