Karanténne opatrenia – škola

V 14. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021.
 2. 4.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 3. 3. trieda MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 5. 2.trieda ZŠ s MŠ Nitrica z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 6. Trieda A1 elokované pracovisko Morovnianska cesta 1793/6, Handlová MŠ Ul. SNP 27, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.4.2021 vrátane.
 7. 3.B trieda pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 8. 4.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 3. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 10. 4.B ZŠ ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 11. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia  platné do 22.4.2021 vrátane. 

posledná úprava: 8.4.2021/14:25