Karanténne opatrenia – škola

V 13. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 2. ZŠ pri ZŠ s MŠ Bystričany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 3. MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 4. 3.B Materská škola, Ul. D Krmana Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 5. Trieda kuriatka MŠ Bošany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 6. 4.C trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.4.2021 vrátane.
 7. Materská škola Koš pri ZŠ s MŠ Koš z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 8. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 2. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 10. 1. C trieda MŠ, Ul. V. Clementisa 251/12 Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.

Posledná úprava: 1.4.2021/09:42