Karanténne opatrenia – škola

V 12. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. ročník Základná škola Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 2. 4.B trieda Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 4. 1.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 5. Detské jasle Partizánske – Ing. Lucia Kováčiková z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne  opatrenia do 2.4.2021 vrátane.
 6. 2.trieda MŠ Makarenkova Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenie platné do 2.4.2021 vrátane.
 7. Predĺženie karanténnych opatrení v ZŠ Nitrianske Sučany do 31.03.2021 vrátane.
 8. 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F a oktáva Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 19.03.2021 do 1.03.2021 vrátane.
 9. ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 10. MŠ Kostolná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 11. 2.A trieda ZŠ Energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 12.  4.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 13. MŠ pri ZŠsMŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 8.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 26.3.2021/9:15