V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 11. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A trieda ZŠsMŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu chorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 2. Špeciálna ZŠ Handlová  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 3. 1. trieda ZŠsMŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 4. 2.B trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 5. 4.B  ZŠ Kanianka  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 6. 2.A a 2.B ZŠsMŠ Chynorany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 7. 4.A., 4. E., 4.F., 3.J., 3.K., 2.L – 1. skupina  SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 8. 4. ročník ZŠ Športovcov Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 9. Základná škola Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 10. 4.B SOŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 17.3.2021 do 30.3.2021 vrátane.
 11. Organizačná zložka špeciálna MŠ (2 triedy) Športová ulica – Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 17.3.2021 do 30.3.2021 vrátane.
 12. ZŠ Nitrianske Sučany dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.3.2021 do 29.3.2021 vrátane.
 13. Materská škola Malé Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.
 14. 3.A ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.
 15. 4. trieda MŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.

Posledná úprava: 19.3.2021/10:47