Karanténne opatrenia – škola

V 10. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. IV.A a IV.B. Obchodná akadémia Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 2. 1.trieda MŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Kanianka z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 8.3.2021 do 21.3.2021 vrátane.
 4. 3.J  SOŠ Handlová –  odbor mechanik – opravár strojov a zariadení a elektromechanik a 5. A bilingválna obchodná akadémia z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 5. 3.A Základná škola Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 6. Trieda MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 7. Trieda 3.K – odbor elektromechanik, Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 10.3.2021 do 23.3.2021 vrátane.
 8. 4.C. odbor technické lýceum a odbor počítačových sietí a 4.D  – odbor mechanik mechatronik SOŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 9.3.2021 do 22.3.2021 vrátane.
 9. Školský klub detí – Špeciálna základná škola, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.
 10. Tesori di Montessori, Hrabová 374/15 Prievidza- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 12.3.2021/13:39