V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 1 – 4 ročník Súkromná spojená škola,  Falešníka 5 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 2. Základná škola s materskou školou Valaská Belá z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia ZŠ od 10.12.2020 do 20.12.2020, MŠ od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 3. MŠ – II. trieda ZŠ s MŠ Chynorany  z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.   
 4. Nový domov Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 5. Súkromná materská škola a jasle Perinkovo, Chrenovec – Brusno 367 z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 6. MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 7. Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka ul. Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 8. 1 – 4 ročník Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 9. Materská škola, Ul. Pionierov  82/6 Kanianka z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.
 10. 2.A. trieda Základná škola Chynorany, ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 16.12.2020/11:19