V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 4.A a 4.B ZŽ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 2. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom I. A trieda z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 07.12.2020 do 11.12.2020 vrátane.
 3. ZŠ Školská Handlová 1. – 4. ročník od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
  Karanténne opatrenia od 04.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 4. Materská škola (zariadenie ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany) z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 5. 3.B Základná škola Nováky, elokované pracovisko J.C. Hronského Nováky z dôvodu výskytu COVID -19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.220 do 14.12.2020 vrátane.
 6. MŠ Malinová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 7. 3.A a 3.B Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 8.  4.A. a 4.B. Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 9. 3. A ZŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 10. MŠ Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 7.12.2020 do 17.12.2020 vrátane.
 11. 1 – 4. ročník Základná škola Klatova Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 12. 1.A ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 08.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 13. Spojená škola internátna – praktická škola Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 09.12.2020 do 19.12.2020 vrátane.

Posledná úprava: 11.12.2020/09:06