Kampaň pri príležitosti 31. mája – Svetového dňa bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa na Slovensku realizuje spoločná protifajčiarska kampaň viacerých inštitúcií. RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach sa na kampani podieľa akciou, ktorá sa bude konať na Železničnej stanici v Partizánskom dňa

31. mája v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Jej súčasťou bude vyšetrovanie oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu, vyšetrovanie základných pľúcnych funkcií a veku pľúc a meranie krvného tlaku na akcii.

Srdečne vás pozývame!