Kampaň „Odstráň obezitu!“ – pozvánka na akciu

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (potravy) – 16. október 2013

Svetový deň výživy je deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od roku 1981, v ten deň v roku 1945 sa začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou dňa je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti dostupnosti potravín v rozvojových krajinách, ako aj poukázať na súvislosť medzi výživou človeka a obezitou. Práve obezita sa stáva v mnohých krajinách sveta jedným z najzávažnejších rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Pri príležitosti tohto dňa bude na Slovensku prebiehať kampaň „Odstráň obezitu“, ktorej cieľom je informovať verejnosť o zdravotných následkoch obezity. Jej súčasťou bude aj akcia organizovaná pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach v spolupráci s ostatnými subjektami a sponzormi. Táto sa bude konať

 v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Partizánske
dňa 16. októbra 2013 v čase 10,00 hod. – 16,00 hod.

Záujemcovia budú mať možnosť dať si stanoviť celkový cholesterol v krvi, zmerať krvný tlak a poradiť sa o možnostiach udržania primeranej hmotnosti a prevencie obezity. Pre tých, ktorí budú mať záujem o zmeranie proporcií tela odbornými postupmi a získanie informácií o chudnutí pomocou špeciálnej diéty, bude k dispozícii konzultant Cambridge Diet.