Kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk

Dňa 5. mája 2012 sa uskutoční 4. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Chailange – Clean Care Is Safer care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na umývanie rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu ohroziť život. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke WHO: http://www.who.int/gpsc/5may/en/

Hygiena rúk a prevencia nákaz

Cesta prenosu nákaz je pestrá a uskutočňuje sa mnohými spôsobmi, najväčší význam však majú kontaminované ruky zdravotníckeho personálu. Pokožka rúk je osídlená rezidentnou (prirodzenou) a tranzientnou (prenosnou) mikroflórou.

Desatoro najdôležitejších zásad umývania a dezinfekcie rúk

  1. Náramky, retiazky, prstene – znižujú účinnosť umývania a dezinfekcie rúk a preto musia byť zložené.
  2. Umývanie rúk – teplá voda, mydlo, 30 sekúnd a osušenie do jednorázového uteráka.
  3. Hygienická dezinfekcia rúk (HDR) – alkoholové prípravky aplikovať zásadne na suché ruky v množstve 3ml, doba pôsobenia 30-60 sekúnd. Po celú dobu aplikácie všetky miesta pokožky rúk musia byť vlhké.
  4. Predoperačné umývanie – pokožka rúk a celé predlaktie, min. 120 sekund, kefka na nechty. Osušenie sterilnou rúškou.
  5. Chirurgická dezinfekcia rúk (CHDR) – vtieranie dezinfekčného prostriedku 5 – 10 ml, minimálne 120s, 3 x opakovať.
  6. Do vodných dezinfekčných prípravkov – sa ruky ponoria na stanovenú dobu. Osušia sa jednorázovým uterákom (frekvencia výmeny nariedených roztokov v umývadlách).
  7. Ruky kontaminované biologickým materiálom – hlavne krvou, nutné vždy dezinfikovať prípravkom s vírusinaktivačným účinkom.
  8. Po stiahnutí rukavíc – je nutné si ruky umyť teplou vodou a mydlom.
  9. Ošetrenie rúk po ukončení práce – umytie teplou vodou, mydlom, osušenie a ošetrenie kvalitným regeneračným krémom.
  10. Dávkovacie zariadenie – je nutné udržiavať čisté, pri každej výmene náplne ho poriadne vymyť, omyť, dezinfikovať, prípadne sterilizovať.