V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Kampaň EIW 2023 – Dobehnime zabudnuté očkovanie

WHO pre Európu prináša povedomie o globálnom poklese zaočkovanosti a chce upozorniť na potrebu, aby deti dostali všetky vynechané dávky očkovania podľa národných očkovacích kalendárov. Povzbudzuje k dialógu medzi ľuďmi a zdravotníckymi pracovníkmi na tému vakcín.