V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

KALAMITA KOMÁROV AKO VÝZNAMNÝ ZDRAVOTNÝ PROBLÉM

Súčasťou mokradí, lužných lesov, pravidelne zaplavovaných území v okolí riek a potokov a záhrad sú komáre. Sú všadeprítomné a sú prirodzenou súčasťou živej prírody.

Poznáme vyše 2000 druhov komárov. Viac ako 60 sa vyskytuje aj v našich podmienkach, z nich 10 druhov spôsobuje zdravotné problémy. V našich podmienkach spôsobujú komáre kalamity tzv. lesné komáre – Rod Aedes. V záhradkárskych osadách a pri rodinných domoch počas celého leta vznikajú lokálne komárie kalamity spôsobené komárom piskľavým – Culex pipiens. Zo zdravotného hľadiska je významný výskyt komárov z rodu Anopheles, ktoré sa v našich podmienkach bežne vyskytujú.

Za kalamitu považujeme taký výskyt, keď je možné zaznamenať niekoľko desiatok až stoviek útokov na jednu osobu počas jednej minúty.

Zo zdravotného hľadiska ide o mikroporanenia a inokuláciu – teda vpravenie výlučkov slinných žliaz do ľudského tela. Samostatné bodnutie (pichnutie, poštípanie) vyvolá lokálnu imunitnú reakciu, ktorú vnímame ako bolesť, pálenie, svrbenie, sčervenanie a opuch. Veľké množstvo bodnutí vyvolá nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné. Následkom je zvýšené riziko pracovných úrazov pri lesných a poľnohospodárskych prácach a dopravných úrazoch. Už pri slabej kalamite komáre sú neznesiteľné. Normálna imunitná reakcia sa môže u niektorých osôb zmeniť na alergickú reakciu.

Komáre majú mimoriadny význam z pohľadu rizika prenosných ochorení. Uplatňujú sa ako prenášače infekcie. Do tejto skupiny infekcií patria ľahko prebiehajúce horúčkovité ochorenia, ktoré sa vyskytujú aj v našich podmienkach. Malária a žltá zimnica (arbovírusové hemoragické horúčky), arbovírusové zápaly mozgu, arbovírusové akútne ľahké horúčky, leischmanióza (KALA AZAR – čierna choroba), sa u nás v súčasnosti nevyskytujú. Vyskytujú sa v tropických a subtropických oblastiach a predstavujú svetovo významný problém.

Zásady ochrany pred komármi a opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov

Ochranné opatrenia je potrebné uskutočňovať na troch úrovniach v postupnosti: občan – obec – (územná samospráva) – štát (štátna správa).

  1. trvalá starostlivosť o čistotu obytného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní:
    • pravidelného kosenia dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu,
    • pravidelného vyprázdňovania nádob na polievanie záhrad a iné obmedzenia prístupu,
    • likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí.
  2. Mechanická ochrana obydlí, umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere.
  3. Individuálna ochrana osôb v správnom a primeranom oblečení a v používaní ochranných repelentov. Vhodné je tiež používať odpudzovače a lapače komárov.
Zdroj: MUDr. Jozef Sládek, MPH RÚVZ Trebišov
Oddelenie výchovy ku zdraviu