V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Informácie pre poskytovateľov ubytovania ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny o testovaní na COVID 19

Informácie pre poskytovateľov ubytovania ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny o testovaní na COVID 19 nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR – https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie.