V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Informácie o víruse Zika

Súčasná situácia vo výskyte infekcií vyvolaných vírusom Zika je závažná najmä pre jeho medzinárodné šírenie, geografický výskyt vektora prenosu (Aedes aegypti), nedostatočnú imunitu populácie v novo postihnutých oblastiach a chýbanie vakcíny, špecifickej terapie a rýchlej diagnostiky. Prevencia spočíva v ničení komárov a v individuálnej ochrane pred poštípaním.

K epidémiám Zika vírusových ochorení dochádza celosvetovo v závislosti od miesta výskytu vektorov prenosu (komárov) a ich ďalšieho vývoja vrátane klimatických zmien, rýchlej urbanizácii a globalizácii.

Vírus Zika patrí do čeľade Flaviviridae a rodu Flavivirus (patria sem aj vírusy žltej zimnice, horúčky Dengue, Japonskej encefalitídy, Západonílskej horúčky a kliešťovej encefalitídy). Je to RNA vírus s priemerom vírusovej častice 40 nm.

Vírus Zika bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne v roku 1952 bol vírus identifikovaný aj u ľudí v Ugande a v Tanzánii. Vyskytuje sa v Afrike, v Amerike, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu.

Vírus Zika sa na človeka prenáša pri poštípaní infikovanými komármi, najčastejšie komárom Aedes aegypti hlavne v tropických oblastiach. Okrem toho sú za potenciálne vektory považované aj iné komáre rodu Aedes (Ae. Aegypti, Ae. africanus, Ae. apicoargenteus, Ae. luteocephalus. Ae. aegypti, Ae vitattus, Ae. Furcifer, Ae. Hensilii). Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený. Okrem prenosu komármi boli identifikované aj iné spôsobu prenosu ochorenia, a to transplacentárne a počas pôrodu z matky na dieťa, sexuálnym stykom a transfúziou.

Inkubačný čas je 3 – 12 dní. Približne 80 % infekcií prebieha asymptomaticky. Klinické príznaky infekcie sú obvykle mierne, trvajú 4 – 7 dní. Ochorenie sprevádza zvýšená teplota (<38,5 °C), bolesti kĺbov, možné sú aj opuchy najmä menších kĺbov na rukách a nohách, makulo-papulárny exantém šíriaci sa z tváre na telo, konjunktivitída a všeobecné príznaky podobné chrípke (bolesť hlavy, svalov, únava a podobne). Komplikácie spájané s infekciou vírusom Zika sú mikrocefália (zaostávanie rastu mozgu). Guillain-Barré syndróm a iné autoimunitné neurologické komplikácie (Fisherov syndróm, meningitída, meningoencefalitída a myelitída). Predpokladá sa, že protilátky vytvorené po infekcii budú pretrvávať, a tým by mohla byť zaistená aj dlhodobá ochrana.

Výskyt ochorenia vo svete:

Vírus Zika sa v súčasnosti vyskytuje v Afrike, v Amerike, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu. Pred rokom 2007 neboli zaznamenané veľké epidémie, preto sa doteraz vie len málo o komplikáciách tohto ochorenia. V roku 2014 počas epidémie vírusu Zika vo Francúzskej Polynézii bolo vyslovené podozrenie na možnú spojitosť medzi infekciou vírusom Zika a výskytom Guillain-Barré syndrómu. Už v rokoch 2013 – 2014 sedem krajín (Brazília, Kolumbia. Salvador, Surinam. Venezuela, Francúzska Polynézia) hlásilo zvýšenú incidenciu prípadov mikrocefálie a/alebo Guillain-Barré syndrómu súčasne s epidémiou vírusu Zika.

Hypotéza o súvislosti medzi epidémiou spôsobenou vírusom Zika a výskytom mikrocefálie (abnormálne malá hlava spojená s predčasným ukončením rastu mozgu) u detí, ktorých matky boli počas prvého a druhého trimestra tehotenstva infikované vírusom Zika, bola vyslovená vo vzťahu k časovej a miestnej súvislosti už vo Francúzskej Polynézii.

V súvislosti s výskytom mikrocefálie a iných neurologických porúch vrátane Guillain-Barrého syndrómu v niektorých oblastiach výskytu vírusu Zika vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia dňa 1. februára 2016 ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Výbor SZO pre mimoriadne situácie odporúča štandardizovať a posilniť surveillance mikrocefálie a Guillain-Barré syndrómu, a to najmä v oblastiach s prenosom a rizikom prenosu vírusu Zika a posilniť výskum v oblasti etiológie nových prípadov mikrocefálie a neurologických porúch. Cieľom je určiť príčinnú súvislosť s medzi infekciou vírusom Zika a inými rizikovými faktormi.

V súčasnosti 36 krajín sveta hlási potvrdené autochtónne ochorenia vyvolané vírusom Zika.

V Európe boli zatiaľ hlásené iba importované prípady ochorení u cestovateľov, ktorí sa vrátili z krajín s výskytom vírusu Zika.

Aktuálne informácie aj s uvedením postihnutej oblasti sú uvedené na www.ecdc.europa.eu.