V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Informácia pre spotrebiteľov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na predaj výrobkov

AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil

BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil  

 

Tieto výrobky sú sporadicky ponúkané formou inzercie. Spotrebitelia si môžu výrobky objednať na uverejnenom telefónnom čísle alebo kliknutím na inzerát sú presmerovaní na stránky:

https://rigthoffer24.com/421/biostenixse-med2/gps/
https://shockingdiscover.com/421/auresoil-m-med/gps/
https://scientificnewsforyou.com/421/auresoil-m-med/gps/

Na uvedených stránkach prezentuje „prof. Jaromír Dubnický – vedec, odborník z oblasti molekulárnej biológie, svoj najväčší úspech, za ktorý  bol práve nominovaný na Nobelovu cenu“, a to AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil alebo BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil. Ide výrobky, ktoré spotrebiteľom údajne pomôžu za 28 dní zbaviť sa šumenia a pískania v ušiach, ochránia ich pred infekciami, zbavia ich hluchoty a budú už počuť všetko a všetkých po celý čas bez rozdielu, či je strata sluchu ľahká alebo ťažká a vďaka kúpe samozrejme ušetria tisíce eur, miesto toho, aby sa trápili „neúčinným prístrojom“.

Prevádzkovateľ daných stránok uvádza tvrdenia, že výrobky majú liečivé účinky. Ak by išlo skutočne o lieky, museli by byť schválené príslušným úradom (ŠÚKL) a mohli by sa predávať na recept len v lekárňach, respektíve ako voľno predajný liek len v kamenných alebo internetových lekárňach. V tomto prípade sú spotrebiteľom s najväčšou pravdepodobnosťou  ponúkané kozmetické výrobky – kvapky na hygienu uší, ktoré deklarujú liečivé účinky, čo je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov o kozmetických výrobkoch. 

Prevádzkovateľ daných stránok sa tak dopúšťa nekalej obchodnej praktiky, ktorá je podľa prílohy 1 bod 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov považovaná za každých okolností za nekalú.

Okrem toho, na uvedených internetových stránkach s možnosťou nákupu formou zľavového klubu nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu a obchodné podmienky, čím dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie.

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nepodarilo zistiť prevádzkovateľa daných internetových stránok, a keďže v zmysle svojich kompetencií nevie v danej veci konať, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky svoje rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia a používania vyššie uvedených výrobkov.