V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

„Hovorme o jedle“ je realizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali  Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Hyza, a.s. a Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce. Ďalšími partnermi projektu sú Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Únia potravinárov Slovenska.

Ak sa chcete zapojiť do súťaže Hovorme o jedle a hrať o zaujímavé ceny, zaregistrujte svoju školu v termíne od 15. 9. 2014 do 12. 10. 2014. Registračný formulár spolu s ostatnými podrobnými informáciami o aktivitách „Hovorme o jedle“ nájdete na stránke: www.opotravinach.sk.