»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Hlásenie pravidelného očkovania – vzor

V prílohách nájdete vzor dokumentu na hlásenie pravidelného očkovania podľa Vyhlášky 585/2008 príloha č. 5.