V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky týždeň boja proti drogám

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a výrazne súvisí so spôsobom života človeka. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká už v detskom a dospievajúcom veku, a práve toto obdobie života je dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

Najčastejšie dôvody pre experiment s drogami:

 • zvedavosť – skúsiť, čo to s človek urobí,
 • k vyvolaniu lepšej nálady,
 • zapadnúť do partie,
 • k riešeniu svojich problémov (s rodičmi, súrodencami, kamarátmi),
 • z nudy, túžba po niečom vzrušujúcom,
 • upozorniť na seba.

Ako nepodľahnúť droge?

 • od detstva pestovať rodičmi u dieťaťa zdravé sebavedomie,
 • predchádzať nude – mať záujmy,
 • byť dostatočne silný nepodlahnúť volaniu „kamarátov“ a povedať NIE, NECHCEM,
 • problémy treba riešiť, nie odsúvať,
 • byť dostatočne informovaný o drogách a hovoriť o nich,
 • rozvíjať zdravé vzťahy v rodine, v kolektíve, …. .

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom.