V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 24.4. – 30.4. 2022

EIW logoEurópsky región WHO oslavuje Európsky imunizačný týždeň (EIW) na zvýšenie  povedomie o dôležitosti očkovania pri prevencii chorôb a ochrane života.

V roku 2005 sa prvýkrát do EIW zapojil malý počet krajín. Cieľom bolo zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o potrebe a práve každého dieťaťa na ochranu pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Všetky krajiny regiónu sú pozvané, aby sa zúčastnili na EIW zapojením inštitúcií verejného zdravia, odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, politikov a tvorcov rozhodnutí, ako aj rodičov a opatrovateľov.

Očkovanie je jedným z nákladovo najefektívnejších zdravotných zásahov  nevyhnutných na zabezpečenie optimálneho zdravia všade pre všetkých a v každom veku.

Kľúčovým posolstvom tohtoročného EIW je potreba spravodlivej dostupnosti k očkovacím látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhý život – „Dlhý život pre všetkých“ („Long Life for All“). Nie je to sľub, ale ambícia, pretože každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život.

 • Vakcíny chránia ľudí a zdravotné systémy, poskytujú príležitosť a nádej pre  všetkých užívať si dlhší, zdravší a plnohodnotnejší život a to je niečo, za čo by sme mali všetci bojovať.
 • Všetci ľudia a všade si zaslúžia mať ľahký prístup k vakcínam, ktoré potrebujú.
 • Hodnota očkovacích látok sa nemeria počtom podaných dávok, ich hodnota je v tom, že vďaka nim môžeme žiť náš život v zdraví a dlhšie.
 • Vakcíny bez rozdielu zachraňujú životy už od roku 1798. Vďaka širokej očkovacej kampani sa pravé kiahne v roku 1979 stali zatiaľ jediným eradikovaným infekčným ochorením.
 • Vakcíny sú jednou z najvplyvnejších vedeckých inovácií všetkých čias, ktorá pomáha chrániť generáciu po generácii pred mnohými infekčnými chorobami.
 • Rodičia, ktorí majú prístup k službám očkovania, sa nemusia obávať, že ich deti ochorejú na nebezpečné ochorenia, ktoré sužovali minulé generácie.
 • Vakcíny na prevenciu kedysi bežných chorôb, akými boli osýpky, niektoré  hnačkové ochorenia a zápaly pľúc, umožňujú väčšiemu počtu detí na celom svete žiť dlhší a plnohodnotnejší život.
 • Európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny.
 • V regióne 29 z 53 krajín eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky.
 • Ohniská záškrtu neboli v regióne hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia.
 • Očkovanie proti HPV bolo zavedené v 38 krajinách európskeho regiónu a chráni dievčatá pred rakovinou krčka maternice.
 • Viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti COVID-19, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov. Štúdia WHO/Euorpe a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odhaduje, že 470 000 životov bolo zachránených medzi osobami vo veku 60 rokov a viac počas prvých 11 mesiacov zavedenia očkovania proti СOVID-19 v 33 krajinách európskeho regiónu
 • Počas pandémie klesla miera zaočkovanosti detí vo viacerých európskych krajinách. Je veľmi dôležité, aby boli deti, ktoré vynechali niektorú očkovaciu dávku doočkované podľa plánu, aby sa predišlo prepuknutiu nebezpečných  ochorení.
 • Migranti a utečenci musia mať prístup k potrebnému očkovaniu, ktoré ich ochráni pred chorobami, ktoré by sa mohli šíriť kdekoľvek, kde sa nachádzajú.

Majme detské choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním v spätnom zrkadle, ako uvádza WHO/EUROPE.

Zdroj: WHO/EUROPE