V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 24.4. – 30.4. 2019

EIW logoV roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW).

Kampaň prebieha v dňoch 24. – 30. apríla 2019. Zameriava sa na zvýšenie povedomia o prínosoch očkovania, ktoré je nevyhnutné na prevenciu chorôb a ochranu života a na vzdanie holdu „hrdinom očkovania“.

Heslo kampane:

„Vaccine heroes“ / „Hold podporovateľom očkovania“

Medzi podporovateľov očkovania patria: Zdravotnícki pracovníci, ktorí spravujú očkovacie látky, informujú svojich pacientov a vykonávajú očkovanie. Rodičia, ktorí si vyberajú očkovanie pre svoje deti. Vedci, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné vakcíny. Politici, ktorí zabezpečujú, aby každé dieťa malo spravodlivý prístup k vakcínam. Všetci, ktorí hľadajú informácie založené na dôkazoch a odovzdávajú ich iným osobám.

EIW bol prvýkrát zavedený v roku 2005. Upozorňuje nielen na už dosiahnutý pokrok očkovania pri znižovaní hrozby ochorení, ale aj na mnohých ľudí v regióne, ktorí stále nie sú očkovaní. Je potrebné vyvinúť viac úsilia, aby sa vyplnili medzery v očkovaní.

Slogan kampane:

„Prevent Protect Immunize“/„Predchádzať Chrániť Očkovať“

Európsky vakcinačný akčný plán (EVAP) 2015 – 2020 sa usiluje o európsky región bez chorôb, ktorým možno zabrániť vďaka spravodlivému prístupu k vysokokvalitným, bezpečným, cenovo dostupným vakcínam a očkovacím službám.  Zameriava sa na udržanie rozvoja do roku 2030 – najmä na cieľ 3 „zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“.

Pri súčasnej migrácii obyvateľstva medzi krajinami nie je vylúčené zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko.

FAKTY O OČKOVANÍ

Očkovaním predchádzame chorobám, chránime život. Očkovanie chráni nielen očkované osoby, ale aj osoby okolo nich.

Vďaka očkovaniu sa detská obrna od roku 1988 znížila o 99%. Spoločným  úsilím môžeme detskú obrnu vyhubiť.

Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) môže zabrániť až 90% prípadov rakoviny krčka maternice, spolu s pravidelným skríningom je najúčinnejším nástrojom prevencie.

Osýpky sú jedným z najnákazlivejších ochorení na svete. Nevakcinované malé deti sú najohrozenejšou skupinou pre vznik ochorenia a jeho komplikácií vrátane úmrtia.

Infekcia rubeoly u tehotných žien môže spôsobiť smrť plodu alebo vrodené chyby. Očkovanie proti rubeole počas detstva chráni ľudský život.

Vakcína proti hepatitíde B je účinná na prevenciu infekcie, zabránenie rozvoja chronických ochorení a rakoviny pečene spôsobenej hepatitídou B.

Kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu chránia proti viacerým infekciám naraz, znižujú počet návštev u lekára a nepohodu dieťaťa.

OČKOVANIE

Chráni život* Predchádza chorobám* Je základom pre celoživotné zdravie a pohodu*
 

Podieľajte sa na očkovaní v Európe

Vďaka očkovaniu sa detská obrna od roku 1988 celosvetovo znížila o 99%

EIW 2019

Viac ako 82 000 ľudí v európskom regióne sa v roku 2018 nakazilo osýpkami* 72 ľudí zomrelo* Na Slovensku sa v roku 2018 a 2019 vyskytli epidémie osýpok*

Očkovaním predchádzate osýpkam

Rodičia, ktorí si pre svoje deti vyberajú očkovanie, chránia aj ostatných, ktorí nemôžu byť očkovaní

Zdravotnícki pracovníci sú dôveryhodným zdrojom informácií o vakcínach pre svojich pacientov

Zdroj: WHO/EUROPE