V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky imunizačný týždeň (EIW 2018)

V dňoch 23.4. až 29.4.2018 prebieha Európsky imunizačný týždeň (EIW 2018). EIW je iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EUROPE) v spolupráci s kľúčovými partnermi v jednotlivých krajinách Európy.

Slogan tohtoročnej kampane EIW: „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou„.

Príloha: