Európsky imunizačný týždeň – EIW 2014

Európsky imunizačný týždeň – EIW 2014 je široká iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje regionálna kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v spolupráci s hlavnými aktérmi v regióne. Koná sa každoročne v apríli. Prvý EIW sa konal v roku 2005. V tomto roku prebieha od 22. do 26. apríla 2014. Je príležitosťou využiť silu komunikácie s cieľom zvýšiť povedomie o význame očkovania. Osobitný dôraz je kladený na činnosti zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Slogan „Predchádzať. Chrániť. Očkovať. podporuje základný odkaz, že očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné, aby sa zabránilo ochoreniu a bol chránený život. Choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním naďalej spôsobujú zdravotné postihnutia alebo dokonca smrť.

Očkovaním sa počet osôb s ochorením výrazne zníži. Naopak, pri poklese očkovania sa choroby znova objavia. Očkovanie môže tiež chrániť pred infekčnými chorobami, keď je dosť ľudí očkovaných v rámci danej komunity. Pri osýpkach musí byť očkované veľké percento populácie (> 95 %), vzhľadom k vysokej nákazlivosti ochorenia. Čím viac ľudí je očkovaných, tým viac životov zachráni.

V každej krajine sú populácie, ktoré nie sú imúnne a sú náchylné na ochorenia. Drvivá väčšina prípadov sa objavila u osôb, ktoré neboli očkované na základe filozofických dôvodov, alebo u deti Rómov, etnických a migrujúcich skupín obyvateľstva , ktoré nemajú prístup k očkovaniu, populácie, ktoré sú geograficky vzdialené, alebo presídlené obyvateľstvo, alebo sociálne a ekonomicky vylúčené skupiny. Navyše, niektorí ľudia nemajú povedomie o očkovaní, alebo nie sú motivovaní hľadať ho, nepoznajú choroby, ktoré sa nevyskytujú, zatiaľ čo iní odmietajú očkovanie pre etické alebo náboženské dôvody . Všetky tieto skupiny sú ohrozené. Nerovnosti v prístupe k očkovaniu existujú tiež vzhľadom k sociálno – ekonomickým statusom krajín. Medzera sa rozširuje medzi východnou a západnou časťou regiónu. Vakcíny bežne používané v priemyselných krajinách sú nedostupná pre ostatné krajiny. Napríklad, pneumokoková konjugovaná vakcína sa používa v 22 krajinách regiónu a HPV očkovanie dospievajúcich dievčat bolo zavedená v 21 krajinách. Krajiny s vysokým hrubým národným produktom (HNP) a vysokými investíciami do zdravia niekedy z rôznych zložitých dôvodov, zažívajú veľké ohniská chorôb a majú vyšší výskyt ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, ako krajiny s nižším HDP. V roku 2009, po prvý raz 95 % vykázaných prípadov osýpok boli z členských štátov Európskej únie (65 % zo Západnej Európy) .

Vzhľadom k účinným programom očkovania, väčšina ľudí v priemyselných krajinách nikdy nezažila postihnutie chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Mnoho ľudí verí, že tieto ochorenie už nepredstavujú hrozbu, pretože nie sú tak viditeľné, ako kedysi. V skutočnosti, niektorí zvažujú, či nie je vakcína oveľa nebezpečnejšia ako choroba. V niektorých krajinách tieto nepochopenia viedli k poklesu pokrytia očkovaním a k oživeniu nákazlivých chorôb.

Vírusy nepoznajú hranice. V roku 2007-2010 boli ohniská osýpok zaznamenané v mnohých krajinách v západnej časti Európy, vrátane Rakúska, Bulharska, Francúzska, Nemecka, Írska, Talianska, Holandska, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Kvôli oblastiam vnímavých ľudí , ktoré sa nahromadili v priebehu predchádzajúcich niekoľko rokov – umožnili široké a rýchle šírenie u ľudí, ktorí neboli očkovaní vôbec alebo včas v súlade s povinným očkovaním. Prevencia musí byť zachovaná a posilnená vzhľadom k celosvetovému šíreniu chorôb.

Región SZO eliminoval osýpky v roku 2002. V Európskom regióne SZO sa všetky členské štáty dohodli na cieli odstrániť osýpky a rubeolu do roku 2015. Je ešte veľká záťaž ochorením osýpok v Regióne, ale počas posledných 10 rokov sa hlásené prípady znížili viac než o 96 % z 215 767 prípadov na 1997 až 7499 prípadov v roku 2010. V európskom regióne SZO nebol zistený výskyt detskej obrny (žiadny endemický prenos detskej obrny) v 2002 a žiadne hlásené prípady obrny po dobu siedmich rokov. V roku 2010 vypuknutie importovaného divého poliovírusu v Tadžikistane, ktorý sa rozšíril do najmenej 3 ďalších krajín a celkom spôsobil 475 paralytických prípadov obrny a 29 úmrtí, bolo prerušené a cieľ celosvetového vykorenenia obrny bol do roku 2012. Štyri krajiny zostávajú endemické pre poliovírus (Afganistan, India, Nigéria a Pakistan).

Očkovanie má výrazný širší ekonomický dopad okrem úspor nákladov na ošetrenie. Chráni pred dlhodobými účinkami choroby na fyzickú a duševná pohodu ľudí a tým umožňuje schopnosť dokončiť vzdelávanie alebo prípravu na povolanie a vykonávanie práce.

Úspešné očkovacie zásahy v priebehu času viedli k impozantným úspechom a výraznému poklesu utrpení a smrti. Počet vnímavých detí sa časom hromadí, tieto deti musia byť doočkované. Silné a udržateľné očkovacie programy môžu zabezpečiť, že každé dieťa dostane „Správne očkovanie na správnom mieste a v správnom čase“. Krajiny musia udržať vysoko kvalitný dohľad a musia byť schopné identifikovať a sledovať zraniteľné skupiny. Okrem toho musia byť pripravené na výzvy, zavádzajúce nové vakcíny. Dobre fungujúci očkovací systém je jedným z kľúčových prvkov silného zdravotného systému a pripravuje krajinu na budúce zdravotné problémy.

Iróniou je skutočnosť, že vďaka očkovaniu sa mnohé infekčné ochorenia vyskytujú zriedkavo, alebo sa vôbec nevyskytujú, čo môže viesť k názoru, medzi rodičmi a zdravotníkmi, že očkovanie už nie je potrebné. To môže oslabiť dôveru verejnosti k vakcínam a viesť k vplyvu anti – vakcinačných skupín a internetových stránok.

Myslím si, že nemám dať svoje dieťa zaočkovať, pretože každé druhé dieťa je očkované? Predpokladá sa, že ku kolektívnej imunite môže dôjsť iba v prípade, ak je 95% ľudí očkovaných. Každá osoba, ktorá je očkovaná zvyšuje šancu, že aj ostatných ochráni pred danou chorobou. Koncept kolektívnej imunity v spoločnosti nemôže upokojiť rodiča s falošným pocitom bezpečia. Každé neočkované dieťa zvyšuje riziko, že nákazlivá choroba sa môžu šíriť.

Zdroj: WHO Regional Office for Europe

Európsky imunizačný týždeň – EIW 2014