Európsky imunizačný týždeň 2017 – 12. ročník kampane (24.4. – 30.4.2017)

European Immunization Week logoVíziou a cieľom Európskeho akčného plánu očkovania (EVAP) 2015 – 2020 je rovnaký prístup k vysoko kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným očkovacím látkam a službám vo všetkých krajinách. Aby ľudia žili bez záťaže ochoreniami predchádzajúcich očkovaním.

Pretrvávajú problémy s elimináciou osýpok a rubeoly v európskom regióne. Očkovanie v detstve nedosahuje optimálnu úroveň v celej populácií a dokonca v niektorých krajinách klesá. Medzery v pokrytí očkovaním viedli nevyhnutne k prepuknutiu ochorení v európskom regióne. Ochorenia postihujú ľudí všetkých vekových kategórií. Dospievajúci a dospelí si často neuvedomujú, že očkovaním chránia seba a svoje okolie proti potenciálne nebezpečným ochoreniam predchádzajúcich očkovaním.

Cieľom Európskeho imunizačného týždňa 2017 je zvýšiť povedomie o dôležitosti očkovania po celý život, a tým pomáhať udržiavať imunitu vo všetkých oblastiach v celom regióne.

Heslo: „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.

Očkovanie detí:

 •  Každé dieťa si zaslúži rovnakú príležitosť viesť zdravý život, očkovanie je jedným z prvých krokov na dosiahnutie tohto cieľa. Dojčatá a malé deti by mali byť očkované v súlade s povinným očkovaním ich krajiny, ktoré pre nich poskytuje najlepšiu možnú ochranu.
 • Deti do 5 rokov sú ohrozené vznikom závažných komplikácií alebo dokonca umierajú na ochorenia predchádzajúce očkovaním.
 • Očkovanie blokuje ďalšie šírenie chorôb, očkované deti pomáhajú chrániť ľudí okolo nich. Najmä príliš malých súrodencov, ktorí nie sú ešte očkovaní, spolužiakov so špeciálnym zdravotným stavom a prarodičov.

Napríklad:  Očkovanie detí proti patogénom, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc pomáha znižovať používanie antibiotík a tým aj antimikrobiálnu rezistenciu. Divoký poliovírus je vďaka očkovaniu endemický už iba v 3 krajinách na svete. Globálne vykorenenie choroby je na dosah, ale vyžaduje to ostražitosť a pretrvávajúce pokrytie vysokou zaočkovanosťou.

Očkovanie adolescentov:

 • Očkovanie nie je len pre deti.
 • Odolnosť proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu sa môže znížiť v priebehu času, takže sú potrebné posilňujúce booster dávky v priebehu dospievania a v dospelosti.
 • Predčasné dospievanie (9-13 rokov) je preferovaný čas pre očkovanie proti  humánnym papilomavírusom (HPV) vakcínou, ktorá chráni proti rakovine krčka maternice a iným HPV ochoreniam. Rakovina krčka maternice sa stala najčastejšou príčinou úmrtí u žien.
 • Obdobie adolescencie je tiež časom dohnať očkovanie proti chorobám, ktoré sú nebezpečné bez ohľadu na vek (osýpky, rubeola, tetanus, záškrt, hepstitída a meningokokové infekcie). Dievčatá by mali byť zvlášť chránené očkovaním pred nebezpečenstvom prenosu infekcie rubeoly na plod predtým ako otehotnejú.

Očkovanie dospelých:

 • Vakcíny ponúkajú chrániť všetky vekové kategórie.
 • Mnohí ľudia sú vnímaví na osýpky a ďalšie ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, bez toho, aby si to uvedomovali. Rutinné očkovacie schémy sa zavádzali v priebehu času a mnohí z dnešných dospelých  nemali k dispozícii vakcíny, keď boli mladí.
 • Ochrana poskytovaná niektorými vakcínami mizne v priebehu času. Všetkým dospelým sa odporúča, aby boli úplne očkovaní proti detskej obrne, osýpkam, rubeole, záškrtu a tetanu.
  Cieľom preočkovania v dospelosti je zabezpečiť celoživotnú ochranu.
 • Niektoré vakcíny sú odporúčané pre osobitné rizikové skupiny z dôvodu ich veku, profesie, životného štýlu a zdravotného stavu. To zahŕňa očkovanie proti chrípke, pneumokokom, čiernemu kašľu, záškrtu a tetanus, v niektorých krajinách očkovanie proti herpes zoster pre starších dospelých.  Tehotné ženy na konci tehotenstva môžu byť očkované proti sezónnej chrípke a čiernemu kašľu, čím chránia seba aj ich novorodencov v prvých ohrozených týždňoch života.
 • Očkovaní dospelí ľudia chránia iných citlivých jedincov, ktorí môžu byť vystavení vysokému riziku závažných komplikácií, ako sú deti, ľudia s poruchami imunity a dospelí starší ako 65 rokov.
 • Ak nie ste úplne očkovaní podľa súčasného pravidelného očkovania, alebo si nie ste istí o stave vášho očkovania, poraďte sa so svojím lekárom.

Očkovanie zdravotníckych pracovníkov:

 • Očkovaní zdravotníci chránia seba a svojich pacientov. Očkovaním predchádzajú ochoreniam.
 • Zdravotnícki pracovníci sú v riziko nákazy infekčných chorôb a môžu ich prenášať na svojich pacientov. WHO odporúča zdravotníckym pracovníkom:
  • mať úplné očkovanie proti osýpkam, rubeole a detskej obrne
  • byť každoročne očkovaní proti sezónnej chrípke
  • preočkovaní proti záškrtu každých 10 rokov
  • byť očkovaní proti hepatitíde B a meningokokovým infekciám, v prípade, že sú vystavení riziku infekcie.
  • Tým demonštrujú význam očkovania svojim pacientom. Lekári, sestry a pôrodné asistentky majú dôležitú úlohu pri poskytovaní poradenstva o hodnote očkovania svojim pacientom.

Zdroj informácií: WHO/EUROPE.