Európsky imunizačný týždeň 2016 (EIW)

EIW2016Každý rok v apríli krajiny európskeho regiónu a sveta spájajú sily s cieľom zdôrazniť význam očkovania ako najefektívnejší spôsob prevencie infekčných chorôb.
Európsky imunizačný týždeň (EIW) bol založený v roku 2005. Každoročne pomáha zvyšovať povedomie a udržať tempo v boji proti chorobám predchádzajúcich očkovaním.
EIW je súčasťou Svetového imunizačného týždňa. Globálne heslo pre EIW 2016, ktorý prebieha  24. – 30. apríla, je: „Vyplňme medzeru v imunizácii“ / „Close the imunization gap“.

web-banner-border-750

Vďaka silným očkovacím programom je 53 členských štátov európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) bližšie ako inokedy k dosiahnutiu cieľa odstrániť v regióne osýpky a rubeolu. Je však potrebné väčšie povedomie k vyplneniu medzier v očkovaní a zabráneniu vzniku ďalších ohnísk nákazy. EIW 2016 kladie za cieľ podporovať používanie vakcín na ochranu osôb všetkých vekových kategórií. Kampaň navyše zdôrazňuje potrebu očkovania u dospievajúcich a dospelých – po celý život. A snaží sa upútať pozornosť sveta na zásadný význam ochrany zraniteľných ľudí, ktorí žijú v konfliktných, alebo mimoriadnych situáciách.

 • Európsky očkovací týždeň 2016 oslavuje pokrok pri kontrole ochorení,
  ktorým  možno predchádzať očkovaním.
 • Očkovanie ušetrí milióny životov a je široko uznávané ako jeden
  z najúspešnejších a nákladovo efektívnych oblastí verejného zdravia na svete.

Odstránenie prekážok brániacich imunizácii

Globálny akčný plán očkovania (GVAP) – schválený 194 členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie na zhromaždení v máji 2012 má ambiciózny cieľ – všeobecné pokrytie očkovacími látkami na celom svete do roku 2020.

Cieľom GVAP je:

 • urýchliť kontrolu chorôb predchádzajúcich očkovaním, eradikovať detskú obrnu   ako prvý medzník, zintenzívniť úsilie o eradikáciu osýpok, rubeoly, materského a novorodeneckého tetanu a ďalších ochorení,
 • posilňovať národné očkovacie programy na splnenie cieľov zaočkovanosti,
 • zaviesť nové a vylepšené vakcíny,
 • podnietiť výskum a vývoj technológií pre budúcu generáciu očkovacích látok.

Súčasný pokrok

 • Cieľ pre zavádzanie nových alebo nedostatočne využívaných vakcín je na správnej ceste na celom svete, 86 krajín s nízkymi a strednými príjmami zaviedlo od roku 2010 128 vakcín.
 • Možné vakcíny proti vírusu Ebola boli vyvinuté a otestované v rekordnom čase.
 • Afrika nemá prípad divokého poliovírusu od augusta 2014, čo je obrovský úspech, ktorý posúva tento región bližšie, ako inokedy k eradikácii obrny.
 • India bola vyhlásená za oblasť bez výskytu materského a novorodeneckého tetanu, čo preukazuje na to, že je možná eliminácia ochorenia aj v náročných podmienkach.
 • Severná a Južná Amerika sa stali prvým regiónom, kde bola eliminovná ružienka a vrodený ružienkový syndróm.

Budúce výzvy

 • Pre pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov tohto desaťročia je dôležité zabezpečiť  v krajinách – dostatočný prístup k zdravotníckym službám, dostatok presných informácií o očkovaní, dostatočnú politickú a finančnú podporu a dostatok vakcín vo všetkých oblastiach.
 • WHO odporúča vládam a zdravotným partnerom, aby sa pripojili ku kampani 2016 a zvýšili povedomie o význame očkovania, zvýšeným informovaním a zlepšením poskytovania služieb očkovania tak, aby boli výhody očkovania k dispozícii spravodlivo pre všetkých ľudí.

Zdroj: WHO