„Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne

Ponúkame vám praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok. Ich dodržiavaním chránite seba aj ostatných, minimalizujete riziko šírenia nákazy v čase uvoľňovania opatrení.

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a pomáhate zlepšovať epidemiologickú situáciu na Slovensku.

Príchod na letnú terasu

 • Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa usádzajte k stolu.
 • Ak ide o prevádzku s obsluhou a personál neurčí inak, nechajte sa obslúžiť a nechoďte osobne k výčapu či pokladnici.
 • Miesto na sedenie si vyberajte tak, aby ste boli od iných hostí vzdialení aspoň dva metre.
  • Vo vyhláške sme neupravovali počet ani zloženie osôb za stolom na terasách. Prevádzkovateľom sa minulý rok ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne sedia osoby zo spoločnej domácnosti a vznikali tak konfliktné situácie. V súčasnej situácii však odporúčame, aby ste preferovali spoločnosť ľudí, s ktorými žijete v jednej domácnosti alebo s nimi zvyknete tráviť čas v rámci kolektívu. Pri organizácii jednotlivých posedení zohľadnite, že vírus môže mať inkubačný čas až 14 dní. Snažte sa dodržať medzi stretnutiami s rozličnými skupinami ľudí dostatočne dlhý časový odstup, aby ste nechtiac nezaniesli vírus do viacerých, inak nesúvisiacich kolektívov.

Pobyt na letnej terase

Počas návštevy

 • Dbajte na povinné dvojmetrové rozostupy medzi stolmi. Pamätajte, že konzumácia jedál a nápojov je možná iba posediačky.
 • Rúško či respirátor si zložte na čas, ktorý je nevyhnutný na jedenie či pitie. Inak ho majte na tvári nasadené: ľudia konverzujú, sú od seba v malej vzdialenosti a s tým je spojené riziko.
 • Ak si skladáte rúško/respirátor, manipulujte s ním prostredníctvom gumičiek; rúško alebo respirátor nepokladajte priamo na stôl, dajte si ho do vopred určeného priedušného obalu, papierového vrecka a podobne.
 • Buďte ohľaduplní, ak ste v spoločnosti iných ľudí, nefajčite.
 • Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, k pokrmu ho musí priniesť personál zabalený do papierovej vreckovky.
 • Samoobslužný výdaj na štýl švédskych stolov (šalátové bary, spoločné košíky s pečivom, samočapovanie nápojov a pod.) nie je povolený: jedlá a nápoje musí podávať obsluhujúci personál, reguluje sa tým kontakt zákazníkov.
 • Nie je vhodné, ak občerstvenie konzumujú viacerí ľudia z jedného taniera, misky alebo pohára.
 • V prevádzkach je, samozrejme, možné použiť toaletu. Ide o relatívne malý interiérový priestor s frekventovaným pohybom cudzích osôb, preto sa chráňte respirátorom aj „za zavretými dvermi“.
 • Toaleta musí byť vybavená tekutým mydlom a papierovými vreckovkami a hygienické zariadenia musia byť dezinfikované každú hodinu, vždy využite príležitosť poriadne si umyť ruky teplou vodou a mydlom.
 • Rešpektujte osobnú zónu iných ľudí v zúžených či stiesnených priestoroch, ako sú chodby či toalety.

Po odchode zákazníka

 • Po každom zákazníkovi je potrebné vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch, vrátane jedálneho lístka či úchopových častí stoličiek a kresiel.

Preukazovanie sa negatívnym testom či iným dokladom o výnimke

Riaďte sa vždy aktuálne platným uznesením vlády SR a vyhláškou ÚVZ SR. Ak sa výsledok negatívneho testu či iný doklad o výnimke (očkovanie, prekonanie ochorenia a iné.) pri vstupe vyžaduje, preukážte sa ním. Prosíme zákazníkov, aby boli k prevádzkovateľom a obsluhujúcemu personálu ústretoví a po vyzvaní sa bezodkladne preukázali príslušným dokladom. Prevádzkovateľ má podľa vyhlášky oprávnenie takýto doklad vyžadovať, aj doň nahliadnuť.

Prosíme verejnosť, aby nastavené opatrenia pre prevádzky dôsledne dodržiavala a aby na dodržiavanie v ich priestoroch dohliadali aj prevádzkovatelia. Znižujeme tým riziko prenosu nákazy. Zmierňovanie opatrení nie je signálom, že vírus zmizol. Stále tu medzi nami je.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR