V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (9)
Bošany 2, Hradište 1, Kolačno 1, Krásno 1, Nadlice 1, Partizánske 2, Veľké Uherce 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (6)
Nedanovce 1, Partizánske 3, Veľké Uherce 1, Žabokreky nad Nitrou1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (3)
Kolačno 1, Partizánske 2
A08.0 Rotavírusová enteritída (3)
Malé Uherce 1, Partizánske 2