V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (1)
Partizánske 1
A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile (4)
Nedanovce 1, Partizánske 3
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Partizánske 1
A39.0 Meningokoková meningitída (1)
Partizánske 1
A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (1)
Klátova Nová Ves 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (6)
Klátova Nová Ves 1, Ostratice 1, Partizánske 3, Žabokreky nad Nitrou 1
B02.8 Zoster s inými komplikáciami (1)
Ostratice 1
B02.9 Zoster bez komplikácie (1)
Klátova Nová Ves 1